Dijalogom i saradnjom ka uspostavi mira, stabilnosti i sigurnosti