Tender za angažman stručnjaka/inje za komunikaciju i vidljivost