Održana online konferencija sa predstavnicima loklanih vlasti