Održan drugi radni sastanak ekspertne grupe „EU Zeleni dogovor – regionalna saradnja parlamenata“