Ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH posjetio kancelarije Foruma građana Tuzle